Sunday, January 11, 2015

From WhatsApp 11/18/2014


TV Anchor interviewing a Farmer:
Q: Aap Bakre ko kya khilate ho?
Farmer : Kale ko ya Safaid ko?
Anchor: Safaid ko...
Farmer : Ghaas...
Anchor: Aur Kale ko?
Farmer : Use bhi Ghaas hi khilata hu.....
Anchor: Inhain baandhte kidher ho?
Farmer : Kise Kale ko ya Safaid ko?
Anchor: Safaid ko.....
Farmer : Bahar ke kamre mein
Anchor: Aur Kale ko?
Farmer : Use bhi bahar ke kamre mein......
Anchor: Aur nehlate kaise ho?
Farmer : Kise Kale ko ya Safaid ko?
Anchor: Kale ko......
Farmer : Pani se
Anchor: Aur Safaid ko?
Farmer : Use bhi pani se.....
Anchor Ghusse se:
Kamine, jab dono ke saath sub-kuchh ek jaisa karta hai tou mujhse baar baar kyu puchhta hai, "Kala ya Safaid?"
Farmer : Kyu ke Safaid bakra mera hai.......
Anchor: Aur kala?
Farmer : Woh bhi mera hi hai!

No comments:

Post a Comment